Strefa wiedzy

Mieć lub nie mieć zapas – oto jest pytanie czyli jak zapewnić dostępność pełnego asortymentu ?

Producenci wina zlokalizowany na innych kontynentach niż ich rynki zbytu mają pewne ograniczenia w stosunku do swojej konkurencji na produkującej i sprzedającej na lokalnym rynku. Te ograniczenia wpływają w sposób znaczący na możliwości zwiększenia sprzedaży win np. w Europie. Częstym problemem na rynku HoReCa czy dedykowanych sklepów z produktami markowymi jest wyczerpywanie się zapasów win i w takich przypadkach konsumenci najczęściej decydują się na wybór innego producenta.

Główną przyczyną tej sytuacji jest oddalenie zapasów magazynowych od rynków zbytu. Lukę tę wypełniają dystrybutorzy. Współpraca z dystrybutorami krajowymi czy regionalnymi wiąże się z koniecznością zaopatrzenia ich w zapasy, jednak jeśli nie przewidzą oni prawidłowo prognoz sprzedaży każdego z poszczególnych produktów, bardzo często na rynku brakuje części asortymentu a tym samym producent traci część potencjalnej sprzedaży . Uzupełnienie niezbędnych pozycji asortymentowych będzie możliwe dopiero po otrzymaniu kolejnej dostawy z zaopatrującej winnicy.

Przesunięcie zapasów bliżej rynku zbytu i możliwość szybkiego uzupełnienia zapasów u wszystkich dystrybutorów nawet niewielką ilością zapasów może uratować sytuację do czasu złożenia u producenta  kolejnego dużego zamówienia i wyruszenia win w długą oceaniczną podróż.

Rozwiązaniem może być przeniesienie dobrze obliczonej części zapasów, na przykład do Eurohubu firmy Partner Logistic, skąd dystrybutorzy w Europie w bardzo krótkim czasie otrzymują uzupełnienie brakujących artykułów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *