KONTAKT

Formularz kontaktowy

PARTNER LOGISTIC SP Z O.O.
SIEDZIBA FIRMY I CENTRUM LOGISTYCZNE

Partner Logistic Sp. z o. o.
Siedziba: 97-320 Wolbórz, ul. Gadki 2
NIP 725-19-00-319 REGON 100048340 KRS: 0000238260
Kapitał zakładowy 3.800.000 zł, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Centrum Logistyczne
ul. Gadki 2
97-320 Wolbórz