Najwyższy czas zbudować nowe przewagi konkurencyjne w branży winiarskiej.

Sytuacja w branży winiarskiej nie napawa optymizmem winiarzy. Produkcja wina w UE wzrosła w tym roku o 4% w porównaniu z rokiem poprzednim, podczas gdy początkowe zapasy były wyższe o 2% w porównaniu ze średnią z ostatnich 5 lat. Wiele wskazuje na to, że producentów czeka trudny okres i to nawet w dłuższej perspektywie. Sytuacja jest wielowymiarowa i nakładają się na nią zarówno bieżąca dekoniunktura ekonomiczna jak i bardziej bolesna dla branży zmiana kulturowa zachodząca na tradycyjnych rynkach konsumpcji win. Europa zmienia się demograficznie, a wraz z tą ewolucją badacze obserwują coraz wyraźniejsze zmiany zachowań konsumenckich. W krajach europejskich powszechnie uważanych za „spożywających wina” zauważalny jest spadek ich spożycia w bieżącym roku gospodarczym. Spadki te szacuje się nawet na: 7% we Włoszech, 10% w Hiszpanii, 15% we Francji, 22% w Niemczech czy aż 34% w Portugalii.

Continue reading

Mieć lub nie mieć zapas – oto jest pytanie czyli jak zapewnić dostępność pełnego asortymentu ?

Producenci wina zlokalizowany na innych kontynentach niż ich rynki zbytu mają pewne ograniczenia w stosunku do swojej konkurencji na produkującej i sprzedającej na lokalnym rynku. Te ograniczenia wpływają w sposób znaczący na możliwości zwiększenia sprzedaży win np. w Europie. Częstym problemem na rynku HoReCa czy dedykowanych sklepów z produktami markowymi jest wyczerpywanie się zapasów win i w takich przypadkach konsumenci najczęściej decydują się na wybór innego producenta.

Continue reading

Wine Logistics Eurohub to rozwiązanie dedykowane producentom win z Nowego Świata

Przesuwanie zapasów bliżej rynku zbytu w Europie i pozostawanie ich właścicielem wiąże się z koniecznością posiadania zarejestrowanej spółki na przykład firmy handlowej na terenie Unii Europejskiej. Ta działalność handlowa oprócz zarządzania zapasem, dodatkowo może wspierać producentów win w poszerzaniu rynków zbytu i nadzoru nad dystrybucją. Możliwość sprawowania opieki nad sprzedażą spowoduje, że dystrybutorzy posiadający wielu dostawców będą bardziej skoncentrowania nad wykonywaniem swoich zadań względem dystrybucji tych towarów, na których zależy producentom.

Continue reading