PARTNER LOGISTIC SP Z O.O.
SIEDZIBA FIRMY I CENTRUM LOGISTYCZNE

Siedziba: ul. Gadki 2, 97-320 Wolbórz

NIP: 725-19-00-319
REGON: 100048340
KRS: 0000238260

Kapitał zakładowy 3.800.000 zł,
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Centrum Logistyczne: ul. Gadki 2, 97-320 Wolbórz

Telefon: +48 44 649 47 01