USŁUGI LOGISTYCZNE

Magazynowanie

Logistyka magazynowa i składowanie towarów jest ważnym elementem łańcucha dostaw, wspierając efektywność produkcji i zapewnia możliwość szybkiego uzupełnienia popytu w kanałach sprzedażowych. Składowanie towarów oprócz zabezpieczenia popytu, pozwala również na umieszczenie go blisko rynków zbytu, dzięki czemu umożliwia szybki dostęp do zmagazynowanych dóbr. Czas przebywania towarów na magazynie może być wykorzystany do zwiększenia ich atrakcyjności handlowej poprzez dodatkowe usługi podnoszące ich walory.

Dystrybucja

Dla naszych klientów dla których obsługujemy łańcuchy dostaw realizujemy dystrybucję ich towarów korzystając z najbardziej efektywnych i dostępnych na rynku możliwości dostarczenia towarów. Dostawy mogą być realizowane poprzez przewozy bezpośrednie, ładunki częściowe, przewozy drobnicowe (paletowe) lub systemem kurierskim.

Skład celny

Skład celny umożliwia odroczenie płatności ceł i podatków w odniesieniu do towarów spoza UE (funkcja zawieszenia płatności). Skład celny pełni również funkcję reeksportową. Właścicielem towaru pozostaje importer. Jako prowadzący skład celny posiadamy zabezpieczenie w wysokości długu celnego. Partner Logistic może realizować oznaczanie towaru znakami akcyzy pod potrzeby klienta. Czas pozostawania towarów w procedurze składu celnego jest nieograniczony.

Skład podatkowy

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych wewnątrz wspólnoty europejskiej z odroczeniem płatności podatku akcyzowego wymaga zastosowania składu podatkowego. Obowiązek nakładania znaków akcyzowych zachodzi w momencie, w którym wyroby opuszczają skład podatkowy w celu ich wprowadzenia do swobodnego obrotu. Partner Logistic wykonuje pełną obsługę towarów w procedurze zawieszenia akcyzy, łącznie z oznaczaniem towaru znakami akcyzy i wprowadzeniem towaru do swobodnego obrotu.

E-commerce

Rynek e-commerce to najbardziej dynamicznie rozwijająca się gałąź branży handlowej ostatniej dekady.
Dynamiczny rozwój sklepów internetowych wymaga skalowalnej obsługi logistycznej.
Po pierwszych krokach w rozwoju sklepu internetowego nadchodzi ten moment kiedy jego właściciel/ka musi podjąć decyzję co dalej? O popełnienie błędu jest łatwo, zwłaszcza kiedy emocje związane z chęcią nadzorowania wszystkiego tak jak wcześniej biorą górę.
Czy oddając logistykę do firmy specjalistycznej musisz jednak tracić kontrolę nad swoim biznesem ? Zobacz w jaki sposób możesz zorganizować swój biznes na wyższym poziomie. Być może dojdziesz do wniosku, że chcesz zacząć skupiać się nad zwiększaniem sprzedaży, wiedząc że resztę masz pod kontrolą?

Omnichannel

Wiele firm dotychczas działających w jednym kanale sprzedaży widzi swój rozwój w sprzedaży wielokanałowej. Zintegrowanie procesów logistycznych wszystkich kanałów dystrybucji produktów pozwala zapewnić klientowi spójne doświadczenia zakupowe w każdym miejscu i buduje poczucie jednolitej obsługi klienta a tym samym buduje jego pozytywne przekonania w stosunku do marki i produktów firmy.

Zobacz co Twój przyszły Partner w Logistyce może Ci zaoferować w obszarze wielokanałowej sprzedaży? 

Dodajemy wartość

Value-Added Services w logistyce to pakiet usług dodających wartości produktom. Dodatkowe usługi oferowane są klientom oczekującym od operatora logistycznego poszerzonej ponad standardowej oferty, która pozwoli im na osiągnięcie wyższej sprzedaży poprzez nadanie towarom dodatkowych walorów. Najczęściej mają one aspekt marketingowy, choć mogą również wynikać z konieczności dostosowania produktów do przepisów, norm lub standardów na danym obszarze handlowym lub kanale sprzedażowym. Usługa VAS w wielu przypadkach, będzie determinowała zachowania konsumenta i wpływała na jego decyzyjność w kwestii zakupu produktów.

Zwroty

Zwrot towarów do magazynu to jeden z najtrudniejszych elementów obsługi klienta. Logistyka zwrotu towarów do magazynu jest dzisiaj integralną częścią obsługi projektów magazynowych. Wiąże się z nią konieczność odbioru, sprawdzenia jakości towaru/opakowania, daty przydatności, odpowiedniego zaklasyfikowania towaru i przyjęcia na stan magazynowy wraz z wstawieniem w przeznaczoną dla niego lokalizację. Logistyka zwrotów to obszar wymagający szczególnej uwagi i większego zaangażowania pracowników niż w przypadku towarów pochodzących z produkcji.

Realizacja dostaw

Pełna obsługa logistyczna towarów realizowana jest również w oparciu o dostawy zarówno do magazynu jak i z magazynu do odbiorcy. Naszym klientom oferujemy dostawy w oparciu o sieci transportowe zarówno mniejszych ilości towarów (przewozy drobnicowe do 2,5 tony), jak dostawy częściowe (LTL) oraz pełnosamochodowe (FTL). Przewozy drogowe realizowane są w ruchu krajowym oraz międzynarodowym.

Korekta paliwowa

Zmieniające się warunki makroekonomiczne wpływają na koszty realizacji dostaw towarów. Wynikają one z zewnętrznych procesów na które nasza firma nie ma wpływu. Wprowadzenie korekty paliwowej ma na celu zastosowanie automatycznej formuły do modyfikacji wysokości frachtu z tytułu wykonanych usług transportowych. Jej zastosowanie pozwala na ustalenie warunków współpracy klienta z operatorem logistycznym w dłuższej perspektywie i dostosowanie tych warunków do zmian cen oleju napędowego na rynku.