Bezpieczeństwo

Procedury bezpieczeństwa towarów

Nasz system zabezpieczenia towarów w magazynie opiera się o wzajemne powiązanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Magazyn posiada stałą wieloosobową ochronę fizyczną funkcjonującą w trybie 24/7, która wspierana jest przez system sygnalizacji włamań.
Obiekt wewnątrz i na zewnątrz oraz place manewrowe i parkingi monitorowane są przez 92 kamery.
Dostęp do pomieszczeń i magazynu ograniczony jest systemem kontroli dostępu i opiera się na rozwiązaniach mechanicznych i elektronicznych (karty kodowane, odciski papilarne). Wszystkie drzwi wyposażone są w samozamykacze.
Cały obiektu podłączony jest pod system alarmu pożarowego (SAP).
Firma posiada pełne ubezpieczenie od możliwych ryzyk.

Polityka bezpieczeństwa pracy

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania aby środowisko pracy naszych pracowników, było bezpieczne i pozbawione czynników mogących stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

Dbamy o higienę pracy i staramy się tak kształtować środowisko ich pracy aby eliminować warunki uciążliwe czy szkodliwe.
Stale monitorujemy zasady BHP, analizujemy zagrożenia i prowadzimy szkolenia aby zapobiegać wypadkom przy pracy
Maszyny i urządzenia wykorzystywane w naszym magazynie (np. wózki widłowe) są regularnie serwisowane i sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa.