Regionalna platforma dla dystrybutorów

Regionalna platforma dla dystrybutorów

Realizujemy usługi związane z Łańcuchem Dostaw dla branży wine & spirit.

W oparciu o zlokalizowany w Centralnej Polsce w Wolborzu, magazyn/platformę logistyczną dostarczamy towary do odbiorców zlokalizowanych na terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.
Wielkość dostaw dostosowana jest do potrzeb handlowych dystrybutorów.

Dostawy do odbiorców realizowane są jako ładunki:

  • całopojazdowe pojazdami dedykowanymi (od 2,5 do 24 ton)
  • częściowe (od 2,5 do 12 ton)
  • drobnicowe (paletowe od 1 do 4 palet)
  • paczki (do 30 kg)
Wspólna obsługa łańcucha dostaw dla wielu dystrybutorów win działających na jednym rynku (jako konkurenci) pozwala na zmniejszenie kosztów i zaangażowanego kapitały wynikających ze wspólnych operacji logistycznych. Tym samym firmy tworzące synergię mogą być bardziej konkurencyjne od firm działających w pojedynkę.

Synergię wspólnego działania można również znaleźć poprzez współpracę w łańcuchu dostaw kilku firm importujących towar z danego kierunku. W efekcie takie działania umożliwia ona załadunki mniejszych partii towarów oraz zwiększenie ich częstotliwości, dzięki czemu ilość zamrożonych środków finansowych jest mniejsza. Tym samym znacznie zmniejsza się ryzyko długotrwałego przetrzymywania towarów, które sprzedają się wolniej. Poprawia się dzięki temu również elastyczność działania współpracujących ze sobą w łańcuchu dostaw dystrybutorów.

Współdzielenie magazynu centralnego dla win, pozwala na konsolidację ładunków od różnych dostawców z importu i ich dostarczanie do odbiorców w oczekiwanych ilościach i czasie. Posiadanie centralnego magazynu zapewnia konsolidację win i alkoholi zarówno z UE (skład podatkowy) jak i z innych kontynentów (skład celny).

Zwiększenie częstotliwości dostaw pozwala na lepsze zarządzanie zapasem magazynowym i utrzymania min. poziomu zapasów gwarantujący dostępność i ciągłość sprzedaży towarów.
Przechowywanie towarów w składzie podatkowym nie powoduje konieczności opłaty kosztów związanych z akcyzą lub innymi podatkami wynikającymi ze sprzedaży towarów. Towar przez cały czas pozostaje własnością producenta, aż do momentu wyjścia na jego zlecenie ze składu podatkowego. Wtedy musi zostać wystawiony dokument sprzedaży na odbiorcę.

Przeniesienie na Partner Logistic operacji administrowania i oklejania towarów znakami akcyzowymi. Wszelkie kwestie związane z administrowaniem operacji logistycznych i transportowych w tym obsługa znaków akcyzowych będzie mogła być realizowana przez Partner Logistic jako usługa dodatkowa – tym samym szczególnie uciążliwe administrowanie pozostanie zrealizowane bez zakłóceń.
Możliwość realizacji innych usług dodających wartości VAS: banderolowanie, tworzenie zestawów promocyjnych, wypełnianie standów promocyjnych, administracja celna i akcyzowa.
Lokalizacja naszego magazynu w Polsce gwarantuje optymalne koszty transportowe i magazynowe do odbiorców na terenie CEE oraz najlepsze czasy dostaw.
Towary mogą być dostarczane bezpośrednio z magazynu do odbiorców Retail, dystrybutorów, odbiorców prywatnych (e-commerce).
Posiadanie magazynu w tej części Europy zapewnia natychmiastowe zwiększenie dostępności towarów na półkach oraz umożliwia aktywne reagowanie na braki asortymentu u odbiorców.