Wine & Spirit Eurohub

Wine & Spirit Eurohub

Tradycyjny model sprzedaży win najczęściej opiera się na lokalnych dystrybutorach. Wielkość sprzedaży zależna jest od wielu czynników np. rynku na którym jest ona prowadzona, dojrzałości rozwoju kanałów dystrybucji zbudowanych przez Waszego przedstawiciela czy oferowanej cenie do jakości/rozpoznawalności trunku.

Kto z Was nie spotkał się z sytuacją, że wino, które zamierzasz zamówić w restauracji właśnie się skończyło? Cóż zatem robiliście? Zamawialiście inne? - Tak i to najczęściej od innego producenta.
To stały problemem występującym na rynkach Horeca czy w sklepach – zapasy mają to do siebie, że się wyczerpują.

Głównym powodem tej sytuacji jest oddalenie zapasów od rynków zbytu. Współpraca producentów win z nowego świata z krajowymi lub regionalnymi dystrybutorami wiąże się z koniecznością zapewnienia im dostaw, ale jeśli nie przewidzą oni prawidłowo prognoz sprzedaży dla każdego z Twoich produktów, bardzo często brakuje im części asortymentu. Tym samym Ty tracisz część swojej możliwej sprzedaży. Uzupełnienie zapasu będzie możliwe dopiero po otrzymaniu kolejnej dostawy z Twojej winnicy – a do tego czasu inne artykuły zastąpią Twoje.

Przesunięcie zapasów bliżej rynku zbytu i możliwość szybkiego zasilenia wszystkich dystrybutorów niewielką ilością zapasów, może uratować sytuację do momentu złożenia kolejnego dużego zamówienia w Twojej firmie i wyruszenia w długą oceaniczną podróż.

Rozwiązaniem może być umieszczenie pewnych ilości Twojego asortymentu na tyle blisko aby móc go dostarczyć w bardzo krótkim czasie.

Zbudowanie zapasu rezerwowego dla wszystkich dystrybutorów w jednym miejscu pozwala producentom z nowego świata lepiej zarządzać zapasami i utrzymywać min. poziom zapasów gwarantujący dostępność i ciągłość sprzedaży towarów, taki sam jak posiadają ich europejscy konkurenci. To pozwoli Ci na ograniczenie strat wynikających z niezrealizowanej sprzedaży.

Możemy zorganizować Twoje łańcuchy dostaw dla dystrybutorów lub w niektórych przypadkach możesz dotrzeć do odbiorców końcowych, takich jak Centra Dystrybucji Detalicznej w całej Europie.

Prowadzimy Eurohub, który jest dedykowany producentom win i alkoholi z całego świata, co zapewnia stałą dostępność towarów dla sklepów, e-commerce, Retail i HoReCa.

Realizujemy usługi związane z Łańcuchem Dostaw dla producentów/dostawców win do Europy z krajów spoza Unii Europejskiej . Zwiększamy dostępność towarów w europejskich sieciach dystrybucji poprzez zaoferowanie jednego centralnego zapasu (magazyn/hub) zabezpieczającego dla wszystkich odbiorców w Europie. Towary są dostarczane do końcowego odbiorcy zlokalizowanego w dowolnym miejscu na terenie Europy. Wielkość dostaw będzie dostosowana do potrzeb handlowych (najczęściej realizujemy dostawy paletowe tzw. drobnicowe).

Przesunięcie zapasu zmagazynowanego towarów bliżej rynków zbytu, zwiększy ich dostępność u dystrybutorów. Współdzielenie magazynu centralnego dla win, pozwala na konsolidację ładunków od różnych dostawców z importu i ich dostarczanie do odbiorców w oczekiwanych ilościach i czasie. Posiadanie centralnego magazynu zapewnia konsolidację win i alkoholi zarówno z UE (skład podatkowy) jak i z innych kontynentów (skład celny).

Wspólna obsługa łańcucha dostaw dla wielu dystrybutorów win działających na jednym rynku (jako konkurenci) pozwala na zmniejszenie kosztów i zaangażowanego kapitału wynikających ze wspólnych operacji logistycznych. Tym samym firmy tworzące synergię mogą być bardziej konkurencyjne od firm działających w pojedynkę. Jednym z głównych kosztów łańcucha dostaw oraz utraconych możliwości sprzedaży są przewozy transkontynentalne, które charakteryzują się najczęściej koniecznością załadunku pełnego kontenera towarami z jednej destynacji.

Współpraca w łańcuchu dostaw kilku firm importujących towar z danego kierunku pozwala na załadunki mniejszych partii towarów oraz zwiększenie ich częstotliwości, dzięki czemu ilość zamrożonych środków finansowych jest mniejsza a także znacznie zmniejsza się ryzyko długotrwałego przetrzymywania towarów, które sprzedają się wolniej. Poprawia się dzięki temu również elastyczność działania współpracujących ze sobą w łańcuchu dostaw dystrybutorów. Zwiększenie częstotliwości dostaw pozwala na lepsze zarządzanie zapasem magazynowym i utrzymania min. poziomu zapasów gwarantujący dostępność i ciągłość sprzedaży towarów. Przechowywanie towarów w składzie celnym nie powoduje konieczności opłaty kosztów związanych z akcyzą lub innymi podatkami wynikającymi ze sprzedaży towarów. Towar przez cały czas pozostaje własnością producenta, aż do momentu wyjścia na jego zlecenie ze składu celnego. Wtedy musi zostać wystawiony dokument sprzedaży na powiązaną z producentem spółkę handlową posiadającą europejski numer podatkowy VAT.

Przeniesienie na Partner Logistic operacji administrowania i oklejania towarów znakami akcyzowymi. Wszelkie kwestie związane z administrowaniem operacji logistycznych i transportowych w tym obsługa znaków akcyzowych będzie mogła być realizowana przez Partner Logistic jako usługa dodatkowa – tym samym szczególnie uciążliwe administrowanie pozostanie zrealizowane bez zakłóceń. Możliwość realizacji innych usług dodających wartości VAS: banderolowanie, tworzenie zestawów promocyjnych, wypełnianie stendów promocyjnych, administracja celna i akcyzowa. Lokalizacja naszego magazynu w Polsce gwarantuje optymalne koszty transportowe i magazynowe do odbiorców na terenie UE oraz najlepsze czasy dostaw. Towary mogą być dostarczane bezpośrednio z magazynu do odbiorców Retail, dystrybutorów, odbiorców prywatnych (e-commerce).

Możliwość utrzymania w jednym miejscu na kontynencie europejskim minimalnego poziomu zapasów dla poszczególnych towarów gwarantujący dostępność i ciągłość sprzedaży towarów Posiadanie magazynu w Europie zapewnia natychmiastowe zwiększenie dostępności towarów na półce oraz umożliwia aktywne reagowanie na braki asortymentu na półkach, poprzez elastyczne zarządzanie zapasami i możliwość realizacji szybszej dostawy z Wine Eurohub.