MAGAZYNOWANIE

Magazynowanie

Logistyka magazynowa i składowanie towarów jest ważnym elementem łańcucha dostaw, wspierając efektywność produkcji i zapewnia możliwość szybkiego uzupełnienia popytu w kanałach sprzedażowych.

Składowanie towarów oprócz zabezpieczenia popytu, pozwala również na umieszczenie go blisko rynków zbytu, dzięki czemu umożliwia szybki dostęp do zmagazynowanych dóbr.
Czas przebywania towarów na magazynie może być wykorzystany do zwiększenia ich atrakcyjności handlowej poprzez dodatkowe usługi podnoszące ich walory.

Świadczymy usługi w zakresie magazynowania oferując w szczególności:

  • powierzchnie magazynową 26.500 m2
  • system wysokiego składowania
  • Warehouse Management System (WMS)
  • monitorowanie dat ważności produktów
  • zarządzanie partiami produktów
  • monitorowanie temperatury i wilgotności