Strefa wiedzy

Najwyższy czas zbudować nowe przewagi konkurencyjne w branży winiarskiej.

Sytuacja na rynku wina nie napawa optymizmem. Wiele wskazuje na to, że branżę czeka trudny okres, nawet w dłuższej perspektywie.

Aktualna sytuacja ekonomiczna(09’2023),

Nie chodzi już tylko o obecną sytuację gospodarczą o znacznie wyższą inflację i spowolnienie rozwoju wielu krajów i fakt, że coraz częściej używamy do zdefiniowania teraźniejszości pojęcia recesja. W Polsce i kilku krajach europejskich mamy bezpośrednio do czynienia ze stagflacją. Przyczyną tej sytuacji gospodarczej jest negatywne ograniczenie popytu wynikające z gwałtownego wzrostu cen oraz następujący po nim szok podażowy, który wynika zarówno ze wzrostu cen (na co istotny wpływ miały ceny energii, jak i sytuacja gospodarcza w wielu krajach) i w konsekwencji ze zmniejszeniem się produkcji. Mechanizmy te dotykają w większym stopniu te branże, które oferują towary nie będące pierwszą podstawową potrzebą kupującego, do czego zalicza się także branżę winiarską.

Zmiany demograficzne i kulturowe

Oprócz tych negatywnych trendów wynikających z okresowych trendów gospodarczych, na horyzoncie zdarzeń pojawia się jeszcze jedno, znacznie poważniejsze wyzwanie dla branży. Europa zmienia się pod względem demograficznym, a wraz z tą ewolucją badacze obserwują coraz wyraźniejsze zmiany w zachowaniach konsumentów. Częścią tych zmian jest również ograniczenie spożycia wina w wielu krajach. Jest to trend bardziej długoterminowy, który może mieć poważniejszy wpływ na produkcję i zmiany na poszczególnych rynkach.

Spadek spożycia w europejskich „krajach pijących wino” w bieżącym roku gospodarczym szacuje się na: 7% we Włoszech, 10% w Hiszpanii, 15% we Francji, 22% w Niemczech, 34% w Portugalii.

Działania choć bolesne muszą być podjęte

Na te procesy zareagował już rząd Francji, trzeciego co do wielkości kraju produkującego wino na świecie.

Francuski minister rolnictwa Marc Fesneau ogłosił, że rząd podjął decyzję o zniszczeniu części win wytłoczonych w 2022 r. Zniszczonych zostanie ponad 300 milionów litrów wina. W ramach rekompensaty przeznaczył na ten cel ok. 216 milionów euro. Co więcej, we Francji wykarczowanych zostanie 9,5 tys. hektarów winnic.

W tak złożonej sytuacji wynikającej ze spadku spożycia i nadprodukcji win producenci powinni zadbać o znalezienie nowych rozwiązań, które zaowocują zbudowaniem nowych przewag konkurencyjnych.

Porównanie wielu firm pokazuje, że ci, którzy chcą być liderami rynku, muszą postępować inaczej, aby osiągnąć swój cel w inny sposób.

Najlepiej w takich sytuacjach odnieść się do nauki i oprzeć się na niekwestionowanych autorytetach naukowych, jak m.in. Prof. M.E. Porter, którego łańcuch wartości jest doskonałym przykładem tego, jak budować takie przewagi konkurencyjne.

  • Buduj przewagę konkurencyjną na wartości, za którą kupujący jest skłonny zapłacić,
  • Twoje działania w łańcuchu wartości powinny do siebie pasować i wzajemnie się wzmacniać
  • Zbuduj wyróżniający się łańcuch wartości dostosowany do oczekiwań Twoich klientów, tworząc dla nich dodatkową wartość
  • Oferuj wyjątkową propozycję wartości w porównaniu z innymi graczami na rynku.

Jak zwiększyć swoją pozycję na rynku ?

Wydaje się, że kluczem do zwiększenia pozycji na rynku może być jakość i obsługa klienta zorientowana na konkurencyjną cenę. W przypadku win, dla których gwarancją ponownego zakupu jest jego smak, decydującą rolę w dalszym ciągu odgrywa jego dostępność i powszechność.

Szeroki wybór win pozwala zaspokoić różne gusta, ale także zwiększa mnogość asortymentów, co buduje złożoność łańcuchów dostaw.

Bardzo trudno jest dostarczać towary z innych kontynentów i utrzymywać dostępność wszystkich produktów we wszystkich sieciach dystrybucyjnych, które obecnie są skupione w każdym kraju z osobna.

Oznacza to, że w tradycyjnym modelu, który funkcjonował od dekad,  każdy z dystrybutorów musi oddzielnie utrzymywać zapasy i zazwyczaj skupia się tylko na wybranych produktach w zależności od obsługiwanego kanału dystrybucji.

Jak przełamać schemat?

Alternatywą dla takiego rozwiązania może być skupienie zapasów, szczególnie towarów premium, w jednym miejscu dla makroregionu i zaopatrywanie z tego miejsca sieci dystrybutorów. Pozwoli to na zwiększenie efektywności i dostępności obsługi na całym rynku (np. europejskim dla producentów z nowego świata) oraz zwiększenie zainteresowania dystrybutorów tymi grupami towarów, które ze względu na ich najczęstszą orientację na masową sprzedaż, nie są objęte stałym celem sprzedaży.

Rozwiązanie Wine-EuroHub oferowane przez Partner Logistic daje taką możliwość wdrożenia nowego spojrzenia na budowanie przewagi konkurencyjnej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *