MAGAZYNOWANIE

Świadczymy usługi w zakresie magazynowania oferując w szczególności:

  • powierzchnie magazynową 26.500 m2
  • system wysokiego składowania
  • warehause managment system (WMS)
  • monitorowanie dat ważności produktów
  • zarządzanie partiami produktów
  • monitorowanie temperatury i wilgotności