KOREKTA PALIWOWA

Korekta paliwowa

1. Stosowanie korekty paliwowej do obowiązujących Cen wyjściowych wynika ze znacznych wahań cen rynkowych paliw, stanowiących podstawowy składnik kosztów świadczenia usług przewozowych.

 

2. Ceny wyjściowe są to wartości przyjęte do rozliczania usług transportowych określone w Załączniku Nr2 do Umów świadczenia usług transportowych z marca 2009 r. W przypadku zawierania nowych umów cenami wyjściowymi są ceny usług ustalone w dniu podpisania umowy.

 

3. Zastosowanie korekty paliwowej do Cen wyjściowych poprzedza ustalenie w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego wskaźnika zmiany średniej ceny 1 metra sześciennego oleju napędowego za dany miesiąc kalendarzowy, ogłoszonej przez PKN Orlen, w stosunku do ceny bazowej 1 metra sześciennego oleju napędowego. Jako Cenę Bazową przyjęto średnią cenę 1 metra sześciennego oleju napędowego z marca 2009 r., która wynosiła 2.650 zł. W przypadku zawierania nowych umów jako cenę bazową przyjmuje średnią cenę 1 m3 oleju napędowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc podpisania umowy.

 

4. Ceny wyjściowe za usługi przewozu wykonywane w danym miesiącu kalendarzowym podlegają korekcie paliwowej, jeżeli wskaźnik zmiany średniej ceny jednego metra sześciennego oleju napędowego za poprzedni miesiąc kalendarzowy, wykaże zmniejszenie bądź zwiększenie średniej ceny oleju napędowego, w stosunku do ceny bazowej, o co najmniej 5%. Jeżeli wskaźnik zmiany, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie przekroczy 5%, wówczas usługi są rozliczane w kolejnym miesiącu kalendarzowym według Cen wyjściowych.

 

5. Ceny rzeczywiste usług, ustalone na podstawie Cen wyjściowych skorygowanych z zastosowaniem procedury korekty paliwowej, stosowane będą do obliczenia wynagrodzenia za usługi wykonywane w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu kalendarzowym, za który ustalono wskaźnik zmiany średniej ceny oleju napędowego.

 

6. Średnie ceny oleju napędowego w poszczególnych miesiącach kalendarzowych oraz wskaźnik ich zmiany w stosunku do ceny bazowej oleju napędowego publikowane będą na stronie internetowej www.partnerlogistic.pl

 

7. Ustalanie Cen rzeczywistych za wykonane usługi w oparciu o Ceny wyjściowe, z zastosowaniem procedury korekty paliwowej, stanowi normalny tryb obliczania wynagrodzenia i nie jest traktowane jako zmiana obowiązujących cen bądź zawartych umów.

 

8. Ustalanie Cen rzeczywistych za wykonane usługi z zastosowaniem procedury korekty paliwowej przedstawia poniższa tabela.

Tabela:

Zmiana cen oleju napędowego Cena oleju napędowego Korekta stawki
od do
-40% 1828 1893 -12,0%
-35% 1894 1963 -10,5%
-30% 1964 2038 -9,0%
-25% 2039 2120 -7,5%
-20% 2121 2208 -6,0%
-15% 2209 2304 -4,5%
-10% 2305 2409 -3,0%
-5% 2410 2524 -1,5%
0% 2523 2650 0,0%
0% 2650 2782 0,0%
5% 2783 2915 1,5%
10% 2916 3047 3,0%
15% 3048 3180 4,5%
20% 3181 3312 6,0%
25% 3313 3445 7,5%
30% 3446 3578 9,0%
35% 3578 3710 10,5%
40% 3711 3842 12,0%
45% 3843 3974 13,5%
50% 3975 4107 15,0%
55% 4108 4239 16,5%
60% 4240 4372 18,0%
65% 4373 4504 19,5%
70% 4505 4637 21,0%
75% 4638 4769 22,5%
80% 4770 4902 24,0%
85% 4903 5034 25,5%
90% 5035 5167 27,0%
95% 5168 5299 28,5%
100% 5300 5432 30,0%
105% 5433 5564 31,5%
110% 5565 5697 33,0%
115% 5698 5829 34,5%
120% 5830 5962 36,0%
125% 5963 6094 37,5%
130% 6095 6227 39,0%
135% 6228 6359 40,5%
140% 6360 6492 42,0%
145% 6493 6624 43,5%
150% 6625 6757 45,0%
155% 6758 6889 46,5%
160% 6890 7022 48,0%
165% 7023 7154 49,5%
170% 7155 7287 51,0%
175% 7288 7419 52,5%
180% 7420 7552 54,0%

9. Ustalanie Cen rzeczywistych za wykonane usługi transportowe z zastosowaniem procedury korekty paliwowej wchodzi w życie z dniem 4 maja 2010 r.

Tabela określająca zmiany cen usług przewozów w zależności od wahań średnich miesięcznych cen hurtowych oleju napędowego na bazie PKN Orlen

miesiąc - rok średnia cena paliwa wielkość korekty na kolejny miesiąc
kwiecień 2010 3.298,00 PLN +6,0%
maj 2010 3.395,29 PLN +7,5%
czerwiec 2010 3.421,67 PLN +7,5%
lipiec 2010 3.337,26 PLN +7,5%
sierpień 2010 3.296,06 PLN +6,0%
wrzesień 2010 3.308,87 PLN +6,0%
październik 2010 3.338,00 PLN +7,5%
listopad 2010 3.260,00 PLN +6,0%
grudzień 2010 3.594,35 PLN +10,5%
2011
styczeń 3.593,00 PLN +10,5%
luty 3.699,82 PLN +10,5%
marzec 3.928,00 PLN +12,0%
kwiecień 3.940,23 PLN +12,0%
maj 3.798,48 PLN +12,0%
czerwiec 3.823,00 PLN +12,0%
lipiec 3.912,00 PLN +12,0%
sierpień 3.880,13 PLN +12,0%
wrzesień 4.096,29 PLN +12,0%
październik 4.206,71 PLN +16,5%
listopad 4.354,16 PLN +18,0%
grudzień 4.327,90 PLN +18,0%
2012
styczeń 4.511,87 PLN +21,0%
luty 4.460,03 PLN +19,5%
marzec 4.501,79 PLN +19,5%
kwiecień 4.507,60 PLN +21,0%
maj 4.441,55 PLN +19,5%
czerwiec 4.287,30 PLN +18,0%
lipiec 4.390,00 PLN +19,5%
sierpień 4.528,00 PLN +21,0%
wrzesień 4.529,56 PLN +21,0%
październik 4.495,90 PLN +19,5%
listopad 4.426,47 PLN +19,5%
grudzień 4.257,32 PLN +18,0%
2013
styczeń 4.311,03 PLN +18,0%
luty 4.440,00 PLN +19,5%
marzec 4.340,00 PLN +18,0%
kwiecień 4.196,20 PLN +16,5%
maj 4.198,48 PLN +16,5%
czerwiec 4.256,87 PLN +18,0%
lipiec 4.361,00 PLN +18,0%
sierpień 4.341,00 PLN +18,0%
wrzesień 4.396,00 PLN +19,5%
październik 4.250,10 PLN +18,0%
listopad ----- -----
grudzień 4.224,35 PLN +16,5%
2014
styczeń 4.153,81 PLN +16,5%
luty 4.203,00 PLN +16,5%
marzec 4.179,00 PLN +16,5%
kwiecień 4.155,77 PLN +16,5%
maj 4.132,55 PLN +16,5%
czerwiec 4.004,55 PLN +15,0%
lipiec 4.113,00 PLN +16,5%
sierpień 4.003,50 PLN +15,0%
wrzesień 4.112,00 PLN +16,5%
październik 3.979,00 PLN +15,0%
listopad 3.889,00 PLN +13,5%
grudzień 3.533,00 PLN +9,0%
2015
styczeń 3.432,00 PLN +7,5%
luty 3.607,00 PLN +10,5%
marzec 3.653,00 PLN +10,5%
kwiecień 3.643,77 PLN +10,5%
maj 3.727,87 PLN +12,0%
czerwiec 3.606,71 PLN +10,5%
lipiec 3.596,00 PLN +10,5%
sierpień 3.385,74 PLN +7,5%
wrzesień 3.289,42 PLN +6,0%
październik 3.385,35 PLN +7,5%
listopad 3.282,71 PLN +6,0%
grudzień 3.130,71 PLN +4,5%
2016
styczeń 2.934,94 PLN +3,0%
luty 2.941,00 PLN +3,0%
marzec 3.077,00 PLN +4,5%
kwiecień 3.072,80 PLN +4,5%
maj 3.306,71 PLN +6,0%
czerwiec 3.276,52 PLN +6,0%
lipiec ----- -----
sierpień 3.295,48 PLN +6,0%
wrzesień 3.367,53 PLN +7,5%
październik 3.482,32 PLN +7,5%
listopad 3.417,25 PLN +7,5%
grudzień 3.654,42 PLN +10,5%
2017
styczeń 3.624,23 PLN +10,5%
luty 3.598,32 PLN +10,5%
marzec 3.495,00 PLN +9,0%
kwiecień 3.516,30 PLN +9,0%
maj 3.387,32 PLN +7,5%
czerwiec 3.248,00 PLN +6,0%
lipiec 3.359,55 PLN +7,5%
sierpień 3.390,65 PLN +7,5%
wrzesień 3.503,93 PLN +9,0%
październik 3.548,29 PLN +9,0%
listopad 3.630,03 PLN +10,5%
grudzień 3.621,55 PLN +10,5%
2018
styczeń 3.639,45 PLN +10,5%
luty 3.533,64 PLN +9,0%
marzec 3.600,10 PLN +10,5%
kwiecień 3.753,37 PLN +12,0%
maj 4.018,42 PLN +15,0%
czerwiec 4.015,67 PLN +15,0%
lipiec 4.021,71 PLN +15,0%
sierpień 4.021,94 PLN +15,0%
wrzesień 4.110,60 PLN +16,5%
październik 4.225,23 PLN +18,0%
listopad 4.119,53 PLN +16,5%
grudzień 3.836,10 PLN +12,0%
2019
styczeń 3.835,00 PLN +12,0%
luty 3.990,00 PLN +15,0%
marzec 4.040,00 PLN +15,0%
kwiecień 4.141,00 PLN +16,5%
maj 4.158,00 PLN +16,5%
czerwiec 3.922,00 PLN +13,5%
lipiec 3.922,00 PLN +15,0%
sierpień 4.018,00 PLN +15,0%
wrzesień 4.105,00 PLN +15,0%
październik 4.029,97 PLN +15,0%
listopad 4.025,23 PLN +15,0%
grudzień 4.115,94 PLN +16,5%
2020
styczeń 4.035,77 PLN +15,0%
luty 3.800,38 PLN +12,0%
marzec 3.375,55 PLN +7,5%
kwiecień 3.081,23 PLN +4,5%
maj 3.117,23 PLN +4,5%
czerwiec 3.349,67 PLN +7,5%
lipiec 3.402,65 PLN +7,5%
sierpień 3.356,00 PLN +7,5%
wrzesień 3.245,27 PLN +6%
październik 3.281,29 PLN +6%
listopad 3.332,83 PLN +7,5%
grudzień 3.538,26 PLN +9%
2021
styczeń 3.676,00 PLN +10,5%
luty 3.846,18 PLN +13,5%
marzec 4.014,13 PLN +15,0%
kwiecień 3.992,90 PLN +15,0%
maj 4.067,13 PLN +15,0%
czerwiec 4.186,50 PLN +16,5%
lipiec 4.286,29 PLN +18,0%
sierpień 4.256,00 PLN +18,0%
wrzesień 4.412,50 PLN +19,5%
październik 4.892,77 PLN +24%
listopad 4.916,20 PLN +25,5%
grudzień 4.662,74 PLN +22,5%
2022
styczeń 4.781,32 PLN +24,0%
luty 5.104,79 PLN +27,0%
marzec 6.761,74 PLN +46,5%
kwiecień 6.577,70 PLN +43,5%
maj 6.677,52 PLN +45,0%
czerwiec 7.226,87 PLN +51,0%
lipiec 6.996,97 PLN +48,0%
sierpień 6.741,32 PLN +45,0%
wrzesień 6.741,40 PLN +45,0%
październik 7.353,90 PLN +52,5%
listopad 6.832,87 PLN +46,5%
grudzień 6.694,06 PLN +45,0%
2023
styczeń 6.123,87 PLN +39,0%
luty 5.337,71 PLN +30,0%
marzec 5.530,65 PLN +31,5%
kwiecień 5.231,07 PLN +28,5%
maj 4.881,19 PLN +24,0%
czerwiec 4.941,50 PLN +25,5%
lipiec 5.048,77 PLN +27,0%
sierpień 5.226,23 PLN +28,5%
wrzesień 4.900,90 PLN +24,0%
Październik 4.845,23 PLN +24,0%