ELEKTRONICZNA PLATFORMA B2B

W okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2011 r. Partner Logistic Sp. z o.o. realizował autorski projekt pod nazwą „Rozwój firmy Partner Logistic w oparciu o elektroniczną platformę B2B”.

Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013; Priorytet  IV.  Społeczeństwo Informacyjne; Działanie IV.3 E – technologie dla przedsiębiorstw.

Podstawowym celem projektu było stworzenie na bazie systemów Comarch CDN XL oraz logifact®WMS zintegrowanego środowiska informatycznego, zapewniającego elektroniczną wymianę danych oraz dokumentów między Partner Center Sp. z o.o i Partner Logistic Sp. z o.o. w celu automatyzacji i przyspieszenia procesów biznesowych realizowanych przez obie firmy.